F e e d / P u b l i c a t i e s


Pelle Van Gheluwe takes aim in eerste solo-expo

02 / 09 / 2022 - Koen Jules Van Damme - the Art couch

Mobirise Website Builder

Taking aim

“Elk kunstwerk is kind van zijn tijd en vaak is het de moeder van onze gevoelens” luidt de eerste zin uit een naar het Nederlands vertaalde editie van Kandinsky’s Über das Geistige in der Kunst (1912). En in wat voor een tijd leven wij momenteel?

Hoe verhouden we ons tot de ons omringende realiteit en hoe die aan ons wordt voorgesteld? Wat trekt onze aandacht? Waarom kiezen we specifieke prikkels wel en sluiten we onszelf af voor andere? Hoe maken we hierin (bewuste) keuzes? Wat is het verschil tussen directe ervaring in eerste orde en informatie die ons uit tweede hand bereikt zoals de brede waaier aan media-informatie, het onderwijs, verhalen van mensen?

De vraag waaruit de realiteit bestaat en wie bepaalt wat die betekent, zijn basisvragen waarmee Pelle Van Gheluwe aan de slag ging toen hij deze reeks schilderijen voor zijn huidige expo Taking aim aanvatte. Deze 25-jarige Gentse beeldend kunstenaar verkent hiermee belangrijke vragen van onze tijd en koppelt er een herkenbare eigen beeldtaal aan die zich situeert op het snijvlak van het figuratieve en het abstracte. De verantwoordelijkheid voor het geven van antwoorden op die vele vragen ligt bij de beschouwer, aldus de kunstenaar. Hijzelf kan enkel een aanzet geven vanuit zijn eigen visie op wat dagelijks aan informatie op hem afkomt.Hoe goed kunnen we nog echt kijken en zien? Pelle Van Gheluwe appelleert aan onze manier van kijken en waarschuwt voor een al te vlakke interpretatie van wat ons wordt voorgeschoteld. Wat we kunnen kennen, is begrensd door ons kennisapparaat en zoals gezegd de mate waarin we zin van onzin kunnen onderscheiden. Toch kijkt elk van ons door een ander venster naar de wereld en kunnen we weinig anders dan meegaan met de stroom, filteren en laveren, zoals rivieren naar zee vloeien.

Sommige werken verwijzen expliciet naar het mistige karakter van informatie die intentioneel onze kant wordt opgestuurd (Smokescreen I). Andere blijven ondanks duidelijke figuratieve verwijzingen vatbaar voor interpretatie. Wat terugkomt, zijn de herkenbare symbolen die door hun gaaf- en hardheid de eerste aandacht trekken en als tekens lijken te verwijzen naar een bewust gecreëerde betekenis. We worden gemanipuleerd en daar zijn patronen in te vinden, zo lijkt het.

Wie zal zeggen dat we de werkelijkheid zoals die zich manifesteert op slechts één manier kunnen waarnemen? De vraag is pertinenter of we nog in staat zijn terug traag en geduldig te leren kijken en ons hierin te laten bijstaan door heldere keuzes en een kritische ingesteldheid.


Mobirise Website Builder

Kunstoevers in Aalst

25 / 05 / 2022 - Rutger Lievens - HLN

7x de selectie van Netwerk Aalst

In Netwerk Aalst stellen Ines Thora, Silke De Bolle, Ellen Duquet, Pelle Van Gheluwe, Stephanie Lamoline, Sophie Whetton en Ilka Tillekaerts tentoon. Zij werden uit alle inzendingen geselecteerd om een expo te ontwikkelen. Het resultaat ontdek je in Netwerk Aalst (Houtkaai 15) op 26, 27, 28, 39mei,2,3,4en5juni,van13tot18uur.

Tegelijkertijd loopt in Netwerk ook de solotentoonstelling “Shaped Canvas & Black Water” van Kunstoeversdeelnemer Nico Goedgezelschap, in samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten. Het werk van Goedgezelschap is een diepgaand onderzoek naar schilderkunst en tast de grenzen af van het doek.

“Kunstoevers heeft de gave om steeds weer zichzelf uit te vinden en zo ook in moeilijke omstandigheden overeind te blijven en haar maatschappelijke waarde voor Aalst te verstevigen. In al de voorbije edities mochten we Netwerk Aalst als onze vaste partner omarmen. Ook dit jaar speelt Netwerk Aalst een belangrijke rol in het concept. Met een aantal vroegere kunstenaars- deelnemers van Kunstoevers organiseren zij dit jaar een tentoonstelling op de eigen site. Het resultaat is even divers als de makers zelf: uniek, kwalitatief, eigenzinnig en met een duidelijk Aalsters kantje”, vertelt schepen Jean-Jacques De Gucht.

Mobirise Website Builder

K u n s t o e v e r s

25 / 04 / 2022

P e l l e   V a n   G h e l u w e

Pelle Van Gheluwe stelt zichzelf voor: “Ik studeerde -vol in de pandemie – af aan Luca School of Arts Gent. Daarna zocht ik naar een juiste verhouding tussen een job en mijn schilderspraktijk. Merkend dat deze verhoudingen niet erg goed zaten, besloot ik begin 2022 praktisch voltijds in mijn atelier actief te zijn. Aanvullend hierop geef ik verder ook nog les als leerkracht Beeld. Verder schilder ik om een bepaald idee, verlangen of probleem dat ik persoonlijk ervaar of mee worstel en als vervolg hopelijk dus ook maatschappelijk relevant is op de wereld te zetten. Als enerzijds een manier hier zelf mee om te gaan, maar anderzijds om als bij wijze een troostend rekwisiet te dienen voor de kijker.”

“De schilderijen komen steeds intuïtief en op gevoel tot stand. Dit kan in het begin zeer suggestief en vaag blijven tot op een punt dat ik mezelf bewuster word van een bepaald richting gevend idee wat het beeld voor mij toont of zou moeten gaan vertellen. Zo maakte ik in 2021 een reeks genaamd 'The direction series'. Als beginnend kunstenaar en gewone mens is het niet altijd zo makkelijk je weg te vinden en je zou dus kunnen stellen dat deze reeks een residu is van een zoektocht naar een juiste plaats in onze maatschappij.”

Mobirise Website Builder

A r t i s t i c   p r a c t i c e s   d u r i n g   i s o l a t i o n

22 / 03 / 2020


B e k i j k   o o k


© Copyright Pelle Van Gheluwe 2025 - All Rights Reserved

Website Software